Brunch v Lanáči
21. januára 2019
Detský denný tábor
5. februára 2020

Program denného tábora

Program denného tábora začína každý deň o 7:45 a konči 15:30. Program jednotlivých dní je nasledovný:

Pondelok:
7:45 – 8:00 – registrácia detí
8:15 – 9:00 – zoznámenie sa s denným programom, ukážka areálu
9:00 – 9:30 – rozcvička, rozdelenia do skupín
9:30 – 10:00 – desiata
10:00 – 11:30 – prekážky lanového centra – nízke lanové prekážky, vysoké lanové prekážky, skákací hrad, šmyklávka, trampolína, tobogán, lanovka)
11:30 – 12:00 – relax, hry, kreslenie, čítanie (tvorivé dieľničky)
12:00 – 12:30 – obed
12:30 – 13:00 – odpočinok
13:00 – 14:30 – športové hry
14:30 – 15:00 – olovrant
15:00 – 15:30 – skupinové šúťaže
15:30 – príchod rodičov

Utorok:
7:45 – 8:15 – príchod detí- prezentácia
8:30 – 9:30 – rozcvička, strečing
9:30 – 10:00 – desiata
10:00 – 11:30 – prekážky lanového centra – lezecká stena
11:30 – 12:00 – relax, hry, čítanie, kreslenie (tvorivé dieľničky)
12:00 – 12:30 – obed
12:30 – 13:00 – odpočinok
13:00- 14:00 – športové hry a súťaže
14:00 – 14:30 – olovrant
14:30 – 15:30 – všestranné pohybové hry a gymnastika
15:30 – príchod rodičov

Streda:
7:45 – 8:15 – príchod detí- prezentácia
Celodenný výlet
15:30 – príchod rodičov

Štvrtok:
7:45 – 8:15 – príchod detí- prezentácia
8:30 – 9:30 – rozcvička, strečing
9:30 – 10:00 – desiata
10:00 – 11:30 – prekážky lanového centra
11:30 – 12:00 – relax, hry, čítanie, kreslenie (tvorivé dieľničky)
12:00 – 12:30 – obed
12:30 – 13:00 – odpočinok
13:00 – 14:00 – zjazd na vysokej lanovke, zlaňovanie
14:00 – 14:30 – olovrant
14:30 – 15:30 – celotáborová lezecká hra
15:30 – príchod rodičov

Piatok:
7:45 – 8:15 – príchod detí- prezentácia
8:30 – 9:30 – rozcvička, strečing
9:30 – 10:00 – desiata
10:00 – 11:30 – prekážky lanového centra – LanoSkokan (Skok voľným pádom so zhúpnutím)
11:30 – 12:00 – relax- tvorivé dieľničky
12:00 – 12:30 – obed
12:30 – 13:00 – odpočinok
13:00 – 14:00 – skupinové športové súťaže
14:00 – 14:30 – olovrant
14:30 -15:30 – animačný program, detská disco, vyhodnotenie tábora, ocenenie detí
15:30 – koniec turnusu

Zmena programu denného tábora vyhradená organizátorom.

Prihlásiť deti na denný tábor môžete na stránke https://www.lanac.sk/kategoria-produktu/detsky-tabor/