Detský denný tábor
12. apríla 2021

Program denného tábora

Program denného tábora začína každý deň o 7:45 a konči 15:30. Program jednotlivých dní je nasledovný:

Pondelok:
7:45 – 8:00 – registrácia detí
8:15 – 9:00 – zoznámenie sa s denným programom, ukážka areálu, desiata
9:00 – 9:30 – rozcvička, rozdelenia do skupín
9:30 – 11:30 – prekážky lanového centra – nízke lanové prekážky, vysoké lanové prekážky, skákací hrad, šmyklávka, trampolína, tobogán, lanovka)
11:30 – 12:00 – relax, hry, kreslenie, čítanie (tvorivé dieľničky)
12:00 – 12:30 – obed
12:30 – 13:30 – odpočinok
13:30 – 15:00 – prekážky lanového centra – LanoSkokan (Skok voľným pádom so zhúpnutím), Lezecká stena
15:00 – 15:30 – olovrant
15:30 – príchod rodičov

Utorok:
7:45 – 8:00 – príchod detí- prezentácia
8:30 – 9:00 – desiata
9:30 – 10:00 – rozcvička, strečing, cesta do Jump City Trnava
10:00 – 11:30 – Jump City
11:30 – 12:00 – cesta naspäť do Lanového centra
12:00 – 12:30 – obed
12:30 – 13:00 – odpočinok
13:00- 15:00 – zjazd na vysokej lanovke, zľanovanie, nízke lanové prekážky, vysoké lanové prekážky
15:00 – 15:30 – olovrant
15:30 – príchod rodičov

Streda:
7:45 – 8:00 – príchod detí- prezentácia
8:30 – 9:00 – desiata
9:30 – 10:00 – rozcvička, strečing, príprava na lezeckú stenu
10:00 – 11:30 – prekážky lanového centra – lezecká stena
11:30 – 12:00 – hry, čítanie, kreslenie (tvorivé dieľničky)
12:00 – 12:30 – obed
12:30 – 13:00 – odpočinok
13:00 – 15:00 – prekážky lanového centra – LanoSkokan (Skok voľným pádom so zhúpnutím)
15:00 – 15:30 – olovrant
15:30 – príchod rodičov

Štvrtok:
7:45 – 8:00 – príchod detí- prezentácia
8:30 – 9:30 – desiata
9:30 – 10:00 – rozcvička, strečing
10:00 – 11:30 – prekážky lanového centra- nízke lanové prekážky, vysoké lanové prekážky, skákací hrad, šmyklávka, trampolína, tobogán, lanovka)
11:30 – 12:00 – hry, čítanie, kreslenie (tvorivé dieľničky)
12:00 – 12:30 – obed
12:30 – 13:00 – odpočinok
13:00 – 15:00 – zjazd na vysokej lanovke, zlaňovanie
15:00 – 15:30 – olovrant
15:30 – príchod rodičov

Piatok:
7:45 – 8:00 – príchod detí- prezentácia
8:30 – 9:30 – desiata
9:30 – 10:00 – rozcvička, strečing
10:00 – 11:40 – prekážky lanového centra – LanoSkokan (Skok voľným pádom so zhúpnutím) lezecká stena, zjazd na lanovke, zľanovanie, nízke/ vysoké prekážky
12:00 – 12:30 – obed
12:30 – 13:00 – odpočinok
13:00 – 14:00 – lezecka stena, športové súťaže
14:00 – 14:15 – olovrant
14:30 -15:30 – animačný program, detská disco, vyhodnotenie tábora, ocenenie detí-za prítomnosti rodičov
15:30 – koniec turnusu

Zmena programu denného tábora vyhradená organizátorom.

Prihlásiť deti na denný tábor môžete na stránke https://www.lanac.sk/kategoria-produktu/detsky-tabor/