Detský denný tábor
17. júla 2019

Program denného tábora

Pondelok:
7:45 – 8:00 – registrácia detí
8:15 – 9:00 – zoznámenie sa s denným programom, ukážka areálu
9:00 – 9:30 – rozcvička, rozdelenia do skupín
9:30 – 10:00 – desiata
10:00 – 11:30 – prekážky lanového centra – nízke lanové prekážky, vysoké lanové prekážky, skákací hrad, šmyklávka, trampolína, tobogán, lanovka)
11:30 – 12:00 – relax, hry, kreslenie, čítanie (tvorivé dieľničky)
12:00 – 12:30 – obed
12:30 – 13:00 – odpočinok
13:00 – 14:30 – športové hry
14:30 – 15:00 – olovrant
15:00 – 16:00 – skupinové šúťaže
16:00 – príchod rodičov

Utorok:
7:45 – 8:15 – príchod detí- prezentácia
8:30 – 9:30 – rozcvička, strečing
9:30 – 10:00 – desiata
10:00 – 11:30 – prekážky lanového centra – lezecká stena
11:30 – 12:00 – relax, hry, čítanie, kreslenie (tvorivé dieľničky)
12:00 – 12:30 – obed
12:30 – 13:00 – odpočinok
13:00- 14:00 – športové hry a súťaže
14:00 – 14:30 – olovrant
14:30 – 16:00 – všestranné pohybové hry a gymnastika
16:00 – príchod rodičov

Streda:
7:45 – 8:15 – príchod detí- prezentácia
Celodenný výlet

Štvrtok:
7:45 – 8:15 – príchod detí- prezentácia
8:30 – 9:30 – rozcvička, strečing
9:30 – 10:00 – desiata
10:00 – 11:30 – prekážky lanového centra
11:30 – 12:00 – relax, hry, čítanie, kreslenie (tvorivé dieľničky)
12:00 – 12:30 – obed
12:30 – 13:00 – odpočinok
13:00 – 14:00 – zjazd na vysokej lanovke, zlaňovanie
14:00 – 14:30 – olovrant
14:30 – 16:00 – celotáborová lezecká hra
16:00 – príchod rodičov

Piatok:
7:45 – 8:15 – príchod detí- prezentácia
8:30 – 9:30 – rozcvička, strečing
9:30 – 10:00 – desiata
10:00 – 11:30 – prekážky lanového centra – LanoSkokan (Skok voľným pádom so zhúpnutím)
11:30 – 12:00 – relax- tvorivé dieľničky
12:00 – 12:30 – obed
12:30 – 13:00 – odpočinok
13:00 – 14:00 – skupinové športové súťaže
14:00 – 14:30 – olovrant
14:30 -16:00 – animačný program, detská disco, vyhodnotenie tábora, ocenenie detí
16:00 – koniec turnusu